Στυτική Δυσλειτουργία

Η εκδήλωση στυτικής δυσλειτουργίας σχετίζεται με αρκετούς από τους παράγοντες κινδύνου για αθηρωμάτωση. Κάποιες από αυτές είναι η αρτηριακή υπέρταση ο σακχαρώδης διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία και το κάπνισμα. Ο έλεγχος για την ανάδειξη υποκλινικής στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με προβλήματα στην λειτουργία της στύσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός.

Στυτική Δυσλειτουργία

Η εκδήλωση στυτικής δυσλειτουργίας σχετίζεται με αρκετούς από τους παράγοντες κινδύνου για αθηρωμάτωση. Κάποιες από αυτές είναι η αρτηριακή υπέρταση ο σακχαρώδης διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία και το κάπνισμα.

Στυτική Δυσλειτουργία

Title:

Description:

Στυτική Δυσλειτουργία

Η εκδήλωση στυτικής δυσλειτουργίας σχετίζεται με αρκετούς από τους παράγοντες κινδύνου για αθηρωμάτωση. Κάποιες από αυτές είναι η αρτηριακή υπέρταση ο σακχαρώδης διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία και το κάπνισμα.

Η εκδήλωση στυτικής δυσλειτουργίας σχετίζεται με αρκετούς από τους παράγοντες κινδύνου για αθηρωμάτωση. Κάποιες από αυτές είναι η αρτηριακή υπέρταση ο σακχαρώδης διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία και το κάπνισμα. Ο έλεγχος για την ανάδειξη υποκλινικής στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με προβλήματα στην λειτουργία της στύσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός.

Κατηγορία
Services