Προληπτική Καρδιολογία

Αφορά άτομα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων και άτομα με ήδη εκδηλωμένο καρδιαγγειακό πρόβλημα.

Προληπτική Καρδιολογία

Αφορά άτομα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων και άτομα με ήδη εκδηλωμένο καρδιαγγειακό πρόβλημα.

Προληπτική Καρδιολογία

Title:

Description:

Προληπτική Καρδιολογία

Αφορά άτομα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων και άτομα με ήδη εκδηλωμένο καρδιαγγειακό πρόβλημα.

Η προληπτική καρδιολογία αφορά άτομα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων και άτομα με ήδη εκδηλωμένο καρδιαγγειακό πρόβλημα.

Κατηγορία
Services