Προαθλητικός Έλεγχος

Έχει σαν στόχο την πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στη διάρκεια σωματικής άσκησης και τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων.

Προαθλητικός Έλεγχος

Έχει σαν στόχο την πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στη διάρκεια σωματικής άσκησης και τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων.

Προαθλητικός Έλεγχος

Title:

Description:

Προαθλητικός Έλεγχος

Έχει σαν στόχο την πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στη διάρκεια σωματικής άσκησης και τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων.

Έχει σαν στόχο την πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στη διάρκεια σωματικής άσκησης. Επίσης όμως σκοπός του προαθλητικού ελέγχου είναι και η διάγνωση παθολογικών καταστάσεων, που δεν αποκλείουν την πλήρη ή με περιορισμούς αθλητική δραστηριότητα.

Κατηγορία
Services